The letter about the article “Dr.Dvora Tteitelbaum”
Section: Great People.
– April 2008 –

Dr. Ruth Engel-Eldar

PhD, PsyD, Psychotherapist
Vlaicu Voda St. #16
הגעתי לבוקרשט לביתי לפני כמחצית השעה ועם קבלת המייל שלך לגבי דבורה הייתי מופתעת. אינני מאמינה ב”מקריות” ובשהייתי , כשבוע בישראל, רציתי והכינותי את כרטיס הביקור של דבורה כדי לכתוב אליה.רק לפני כשבועיים שמעתי “אודותיה” ועל גדולתה. היה לי העונג, בזמנו, להיפגש עם אישה צנועה, חביבה, קשובה, ענוותנית שרק כשסיימנו את המפגש נתנה לי את כרטיס הביקור שלה ובשל הצניעות והעובדה שלא העידה על עצמה דבר, הגבתי בפתיעה ואמרתי ” עסקת במדע?”והיא ענתה :גם כיום אני מעט עובדת.
כאמור, לאחרונה שמעתי על שמה כשם בינלאומי כמדענית ובכאב רב גם על מחלתה וכאמור, תכננתי לכתוב אליה ולהודות לה על שזכיתי להיפגש עם אישה המייצגת גדולה אמתית של אדם, כגודל עשייתה כן גודל צניעותה.

לצערי, עוד קודם ששלחתי את המייל מגיע ממך הכיתוב עליה..ועל כן ההפתעה שחשתי. כאילו היו הדברים מכוונים להוקיר ולכבד אישה מיוחדת זו , כשהדבר נעשה על ידך ואני מעריכה ורואה בהוקרה עמוקה ומלאה את המעשה שעשית לכבד וליידע את חבריך על גדולתה של אישה- שותפה- חברה בה זכית.

אודה לך אם תעביר אליה את דברי ברגשות עמוקים

רותי

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9